Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά ΔεδομέναΔημιούργησαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση
των πελατών μας. Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία
είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.Το Simataki.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο
χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία
διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής
σχέσης.Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο Simataki.gr χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση
της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να
κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες
διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε
φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια
της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα
ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν.
2472/1997.Το Simataki.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη
οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.